Thin client technologie spořící Vaše peníze - až 5 uživatelů u jednoho PC

Nyní čistě softwarové řešení pro přidání až pěti zcela nezávislých uživatelů pouze k jednomu počítači. Stačí zakoupit speciální software BeTwin, standardní PCI grafickou kartu splňující podmínku Windows Multiple Display Support, monitor, USB klávesnici a USB myš.

Pokračování vývoje systému Buddy opouští platformu speciálního hardwaru a zaměřuje se úzce na specializovaný software, který ve spojení se standardním hardwarem zabezpečí větší stabilitu systému společně s ještě jeho vyšší výkonností.

BeTwin současně rozšiřuje možnosti použití operačních systémů na WINDOWS 98, W98 SE, W-ME, W2000/Professional/Server Windows XP Home/Professional v české lokalizaci.

 

Z hlediska stability lze v současné době doporučit verzi BeTwin pro Windows 2000, případně Windows XP z důvodu větší stability jádra těchto operačních systémů.

 


BeTwin 98/ME

BeTwin 2000/XP


Cenová kalkulace výhodnosti systému BeTwin

 

Záruční podmínky

TENTO SOFTWARE A PŘÍSLUŠNÉ SOUBORY JSOU PRODÁVÁNY  "JAKO TAKOVÉ" A  NEVZTAHUJE SE NA NĚ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI VÝSLOVNĚ ANI ODVOZENĚ. SOFTWARE POUŽÍVEJTE NA VLASTNÍ RIZIKO. AUTOŘI ANI DISTRIBUTOR NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU DAT, ŠKODU NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU ŠKODU VZNIKLOU PŘI NESPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE.

Důležité upozornění:                                                                                                                                    Důležité upozornění:

Pro případ přeinstalace Windows (ať již z důvodu "padání" systému, zavirování či kolize nebo destrukce hardware), je striktně doporučeno provést zálohování image pevného disku pomocí dostupných utilit, například NORTON GHOST od Symantec. Nedojde-li k zásadní změně hardware, je možné i opakovaně zažádat o vydání nového licenčního klíče.

 Prostá kopie pevného disku na disk jiný je BeTwinem rozeznána a je diagnostikována jako pokus o nelegální kopírování software, důsledkem čehož program přejde do demo modu a je nutné jej znovu "zlicenčnit" (požádat o vydání nového licenčního klíče).

Některé, zejména antivirové programy, mohou způsobit nestabilní chod systému BeTwin, což však není primárně zapřičiněno samotným softwarem BeTwin.

 

Distribuce v ČR

Distribuci produktu v ČR zajišťuje firma IPC CZ, s.r.o.. Případné dotazy či objednávky směřujte na obchod@ipc.cz